Oferta

Nasza OFERTA

Instalacje elektryczne :

 • projektowanie instalacji
 • rozdzielnie niskiego napięcia
 • trasy kablowe
 • wewnętrzne linie zasilające
 • instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych
 • instalacje siły
 • instalacje odgromowe i uziemiające
 • prace kontrolno-pomiarowe
 • dostawa i uruchomienie systemów zasilania awaryjnego UPS
 • dostawa i uruchomienie agregatów prądotwórczych
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • dostawy urządzeń, montaż i uruchamianie instalacji

Instalacje technicznych zabezpieczeń obiektów

 • systemy sygnalizacji włamania i napadu- SSWIN
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy KD 
 • systemy wideodomofonowe
 • systemy telewizji przemysłowej -CCTV
 • zintegrowane systemy ochrony i nadzoru obiektów
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Instalacje teletechniczne

 • sieci LAN
 • kanalizacja teletechniczna
 • projekty techniczne
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Pomiary:

 • napięć i obciążeń
 • instalacji odgromowych
 • rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • rezystancji uziemień ochronnych i roboczych
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • natężenia oświetlenia
 • parametrów sieci strukturalnych

Energetyka zawodowa

 • stacje transformatorowe SN/nN
 • rozdzielnie SN i nN
 • napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne SN, nN

Instalacje przeciwpożarowe

 • systemy sygnalizacji pożaru -SAP
 • systemy nagłośnienia ewakuacyjnego -DSO
 • systemy oddymiające
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny